Var med och förändra!

”Change Our Fiberboards” vill motivera skogsägare och tillverkare av träfiberskivor att satsa på FSC-certifiering. Detta för att öka sortiment och utbud av FSC-certifierade träfiberskivor till en nivå som motsvarar efterfrågan. 

För närvarande är utbudet av FSC-certifierade träfiberskivor begränsat. Genom att delta i den här kampanjen och registrera de behov ert företag har, kan skogsägare och tillverkare få besked om de faktiska behoven av FSC-certifierade träfiberskivor. Gemensamt kan vi åstadkomma en positiv förändring.  

Om du deltar i den här kampanjen kan du, om du vill, välja att exponera ditt företagsnamn i deltagarlistan.

Du kan också välja att delta anonymt. Valet gör du i samband med registreringen nedan. Observera att alla andra uppgifter du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt.


Registrera dig nu!

För att den här kampanjen ska bli framgångsrik behöver vi ditt engagemang.
Vänligen specificera ditt företags behov av FSC-certifierade träfiberskivor nedan.
Sista datum för registrering är den 1 mars 2013.
Klicka här för att öppna anmälningsblanketten.


”Vi upplever en situation där marknadsutbudet av FSC-certifierade träfiberskivor är begränsat. Det är ett problem, eftersom allt fler företag vill ha FSC-certifierade träfiberskivor i sina slutprodukter. Vi deltar i kampanjen eftersom vi vill få till stånd en förändring, genom att göra tillverkare och skogsägare uppmärksamma på den marknadspotential som finns för FSC-certifierade träfiberskivor. Genom att registrera oss förbinder vi oss att köpa den mängd FSC-certifierade träfiberskivor som anges, under förutsättning att företagets behov kvarstår när materialet kan levereras och förutsatt att uppgiven mängd och kvalitet kan levereras till ett pris vi finner acceptabelt.”

Åtagande

Registrerade företag ställer sig bakom nedanstående uttalande.


Ditt företag

Fyll i ditt företagsnamn och adress.


Legal Disclaimer: Registrerade uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Alla data lagras på ett säkert sätt av FSC Danmark. Lämnade uppgifter om behov av träfiberskivor kommer endast användas för att beräkna de totala behoven. Uppgifterna kommer inte att vara tillgängliga för någon utomstående eller kunna kopplas direkt till ett specifikt företag. Det är bara totalsiffrorna som kommer att offentliggöras.